Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej

  W Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej na terenie Warszawskiej Cytadeli  w dniu 9. 02. 2017 r . miało miejsce spotkanie Pełnomocnika Prezydenta ds. Obrony Terytorialnej  Macieja J. Szeremety z Zastępcą Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej płk. dr Arturem Dębczakiem.

  Spotkanie dotyczyło spraw bieżących, kwestii legislacyjnych oraz formowanych brygad obrony terytorialnej a w szczególności 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnie ze stałą dyslokacją w Rzeszowie i podległych jej batalionów.

  W trakcie rozmowy Pełnomocnik przypomniał stanowisko Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy i Rady Miasta w materii stacjonowania w mieście Przemyślu pododdziałów obrony terytorialnej oraz działań, które są prowadzone w celu zwiększenia liczebności przemyskiego garnizonu.

  Podczas spotkania poruszone zostały również kwestie roli samorządów lokalnych we współpracy cywilno-wojskowej a także kampanii informacyjnej i naboru kandydatów do formowanych pododdziałów obrony terytorialnej.

Brak opisu obrazka

Wersja XML