Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRACE KONSERWATORSKIE NA CMENTARZU GŁÓWNYM

     Dokonano wyboru zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Głównym, prace przy których finansowane będą m.in. z pieniędzy zebranych w trakcie kwesty odbywającej się 30 października i 1 listopada 2005r. Wybór czterech najbardziej wymagających ratowania nagrobków uzgodniony został z przedstawicielami Towarzystwa Ulepszania Miasta, które było współorganizatorem zbiórki pieniężnej wśród odwiedzających groby bliskich na Cmentarzu Głównym.

Przypomnijmy, że w trakcie trwającej dwa dni kwesty zebrano 12 151,57 złotych. Zostaną one wykorzystane na prace budowlane przy czterech nagrobkach, są to:

1. Płyta nagrobna austriackiego generała hr. Kaspra Auersperga zm. w 1808 r. ( być może brata gubernatora Galicji ) przeniesiona z terenu Starego Cmentarza, pole nr 19,
2. Rzeźba nagrobna tzw. Płaczki znajdująca się na polu nr 19, przeniesiona z terenu Starego Cmentarza,
3. Nagrobek Marysi Mazórkównej - pole nr 21a, zm. w 1930 r. ( rzeźba aniołka w bardzo złym stanie, nagrobek był przedstawiony na plakacie z kwesty )
4. Nagrobek Tekli i Stanisława Kędzielskich, pole nr 13, jeden z najstarszych
i najciekawszych pod względem artystycznym nagrobków starej części Cmentarza Głównego, znajdujący się przy alei głównej.

Czynione są także starania u Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
o uzyskanie dodatkowych pieniędzy na dofinansowanie prac konserwatorskich przy wspomnianych nagrobkach. Wnioski w tej sprawie zostały złożone pod koniec lutego br.

Witold Wołczyk
Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML