Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji

loga_rewitalizacja.jpeg

31 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023.
W spotkaniu wzięli udział zainteresowani rewitalizacją w mieście, w tym: mieszkańcy, przedstawiciele różnych podmiotów, członkowie zespołu ds. rewitalizacji. Na wstępie spotkania przedstawiciele firmy Lider Projekt Sp. z o.o. opracowującej program rewitalizacji dla miasta Przemyśla przedstawili ogólne informacje dotyczące zagadnień rewitalizacji, zaprezentowano wyniki diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Przemyśla. Poinformowano o trwającym naborze projektów do programu rewitalizacji, omówiono elementy karty projektu. 
W trakcie dyskusji z uczestnikami spotkania wskazano główne problemy występujące na obszarze rewitalizacji, a także omówiono rozpoczynający się od 1 lutego br. i trwający do 15 lutego br. nabór projektów rewitalizacyjnych do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023.

PDFPrezentacja 31_01_2017.pdf (3,64MB)

spotkanie.jpeg

Wersja XML