Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Relacja ze spotkania informacyjnego dla uczestników Projektu

20 stycznia br. odbyło się spotkanie informacyjne dla Uczestników Projektu "Staż + Szkolenie = Zatrudnienie". W spotkaniu wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu wyłonieni w ramach I edycji projektu. 

W trakcie spotkania uczestnicy projektu zostali poinformowani szczegółowo o swoich prawach i obowiązkach związanych z udziałem w projekcie, a także podpisali umowy na poradnictwo zawodowe, które stanowi pierwszy etap udziału w projekcie.

Do projektu zakwalifikowanych zostało 36 osób (22 kobiety i 14 mężczyzn). Obecnie uczestnicy projektu uczestniczą w poradnictwie zawodowym indywidualnym oraz grupowym. Następnie w ramach projektu zrealizowane zostaną kursy zawodowe oraz 8-miesięczne staże zawodowe u wybranych pracodawców. Po zakończonym stażu uczestnicy projektu podejmą zatrudnienie u pracodawców, którzy złożyli wniosek i zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie. Zatrudnienie obejmie okres min. 3 miesięcy, na min. ½ etatu oraz na umowę o pracę. 

 

W marcu rusza II edycja projektu !!!

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !!!

Brak opisu obrazka

Wersja XML