Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarząd Województwa ogłasza konkurs związany z Green Velo

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2017 roku pn. „Green Velo”. Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność statutową w zakresie turystyki oraz stowarzyszeń zwykłych.

W jego ramach przewidziana jest realizacja zadań związanych z podnoszeniem standardu podkarpackiego odcinka Wschodniego Szlaku Rowerowego Geen Velo m.in. poprzez doposażenie szlaku w niezbędną infrastrukturę, tworzenie szlaków bocznych i integrowanie ich ze szlakiem głównym, organizację oryginalnych i medialnych imprez promujących i aktywizujących podkarpacki odcinek Wschodniego Szlaku Rowerowego.

PDFRegulamin konkursu ofert "GREEN VELO".pdf

Pełna informacja jest dostępna na stronie: http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/turystyka/3056-konkurs-green-velo-2017

Wersja XML