Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W PRZEMYŚLU W ROKU 2017

Informuję, że wzorem roku poprzedniego  na terenie miasta Przemyśla funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Od  1 stycznia 2017 r. zwiększył się katalog osób, którym  pomoc taka przysługuje.  Obecnie z świadczenia bezpłatnie,  poza kolejnością ma prawo  skorzystać kobieta  w ciąży po  okazaniu dokumentu stwierdzającego ten fakt.

Podstawa prawna: Ustawa  z dnia 5 sierpnia 2015  r „ O nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.).

Pozostałe zasady związane  z realizacją  zadania pozostają bez  zmian.

W Przemyślu działają  3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

  1.  2 punkty  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leszczyńskiego 3,
  2.  1 punkt  w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom przy ul. Św. Brata Alberta 10.

Porad udzielają adwokaci i radcowie prawni, zgodnie  z harmonogramem:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Siedziba

punktu

Godziny pracy

 

Punkt nr 1

obsługiwany przez adwokatów

 

Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom

ul. Św. Brata Alberta 10

Przemyśl

 

poniedziałek – wtorek:

1000  - 1400

środa -piątek:

1500 – 1900

 

 

Punkt nr 2

obsługiwany przez radców prawnych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Leszczyńskiego 3

Przemyśl

 

poniedziałek – piątek

1500  - 1900

 

Punkt nr 3

obsługiwany przez organizację pozarządową

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Leszczyńskiego 3

Przemyśl

poniedziałek – piątek:

1000 – 1400

 

 

Uprawnionymi do skorzystania z nieodpłatnej pomocy  prawnej są:

Pomoc prawna polega na:

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 

Pomoc nie obejmuje natomiast spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Wersja XML