Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM 12 stycznia 2017 r.

Porządek

posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM

12 stycznia 2017 r. godz. 17.00, sala nr 19

Urząd Miejski w Przemyślu

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 8/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
  w dniu 27 października 2016 r.
 3. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu na 2017 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu
  za IV kwartał 2016 r.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Eugeniusz Strzałkowski

Wersja XML