Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla

Przypominamy, że podobnie jak w latach ubiegłych z dniem 31 stycznia br. upływa termin zgłaszania wniosków o przyznanie Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla. Zgodnie z regulaminem, nagroda przyznawana jest osobom fizycznym i prawnym a także innym podmiotom za wybitne działania w dziedzinie szeroko pojętej kultury, m.in. za dokonania twórcze, artystyczne i naukowe, ochronę dziedzictwa narodowego, upowszechnianie kultury, aktywizację życia kulturalnego mieszkańców oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta poprzez dokonania z zakresu kultury. Nagrodzone dokonania mogą dotyczyć minionego roku lub całokształtu działalności.

Wnioski należy składać w kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w zaklejonej kopercie z dopiskiem Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla.

PDFRegulamin Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla.pdf (499,20KB)

Wersja XML