Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 159/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Uchwała Nr 171/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Wersja XML