Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Apel do hodowców drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przemyślu informuje o wejściu w życie przepisów rozporządzenia MR i RW z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2016, poz. 2091).

Zawarte w nim nakazy i zakazy, a także ograniczenia dotyczą wszystkich hodowców drobiu lub innych ptaków również utrzymujących drób na własne potrzeby.

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski Główny Lekarz Weterynarii opracował także Apel do hodowców drobiu, który prezentujemy poniżej.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML