Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie na prowadzenie i organizację w 2017 r. zajęć sportowych

Ministerstwo Sportu i Turystyki na podstawie decyzji Ministra z 29 grudnia 2016 r. przyznało dofinansowanie na prowadzenie i organizację w 2017 r. zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych następującym przemyskim klubom sportowym działającym w formie stowarzyszenia:

 1. Przemyski Klub Shorin Ryu Karate
 2. Przemyskie Towarzystwo Narciarskie
 3. Uczniowski Klub Sportowy „Śródmieście”
 4. Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum Nr 1
 5. Uczniowski Klub Sportowy przy SP Nr 14
 6. Uczniowski Klub Sportowy „Elektronik”

Łączna kwota dotacji wynosi 80 000, 00 zł.

Wersja XML