Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTECE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 w PRZEMYŚLU

      W listopadzie b.r. biblioteka w Szkole Podstawowej nr 15 w Przemyślu wyposażona została w nowoczesne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Inwestycja była możliwa  dzięki  projektowi  Ministerstwa Edukacji Narodowej spółfinansowanemu z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”.

      Zadaniem Europejskiego Funduszu Społecznego oraz głównym celem projektu jest m.in.: ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej przez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez uczniów, nauczycieli, a także społeczności lokalnej, zwiększenie potencjału edukacyjnego bibliotek szkolnych i pedagogicznych, podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie.
    Otwarcie nowej multimedialnej czytelni nastąpi w trakcie warsztatów dziennikarskich, które odbędą się   14 grudnia  w ramach Międzynarodowego Programu Medialnego „Partnerstwo na Rzecz Demokracji”.

 

Źródło: SP Nr 15
Dodał: Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta


 

Wersja XML