Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przewodnik po ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem po ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego celem jest zwięzłe przybliżenie zakresu regulacji ustawy oraz prezentacja wybranych form współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi w ramach istniejącego modelu współpracy.

 

PDFPrzewodnik po ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf
 

Wersja XML