Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont ul. Skorupki zakończony

Zakończył się remont ul. Księdza Ignacego Skorupki, jednej z bocznych dróg ul. Grunwaldzkiej, ułatwiającej m.in. dojazd do nowo powstającego osiedla na tym terenie miasta. Modernizacja drogi była współfinansowana w 50 proc.przez Infores Management w Przemyślu w ramach porozumienia zawartego z Gminą Miejską Przemyśl.

Prace zostały wykonane na odcinku ok 500 metrów, wykonano jezdnię bitumiczną o szerokości 4 metrów wraz obustronnymi poboczami z kruszywa. Wartość robót wyniosła 99 800 zł, brutto.

 

 

Wersja XML