Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DEBATA EUROPEJSKA - PROCES INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ A POLITYKA REGIONALNA PAŃSTWA

     Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza na konferencję Europejska Debata publiczna w Przemyślu pod hasłem: „PROCES INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ A POLITYKA REGIONALNA PAŃSTWA”. Debata odbędzie się w dniu 1 grudnia w Podkarpackim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Przemyślu – „Belferek” przy ul. Kraszewskiego 7a początek o godzinie 9.00.

     Uczestników debaty powita Ryszard Lewandowski Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla. W programie znalazły się wystąpienia na temat „Wspólnej polityki zagranicznej w aspekcie jedności europejskiej” będzie mówił Dr hab. Andrzej Madera z Instytutu Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Poseł na Sejm RP Marek Kuchciński Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych będzie mówił na temat: „Rola i znaczenie polskiego Parlamentu w polityce regionalnej. Cele i zadania Prawa i Sprawiedliwości”. Po przerwie Pan prof. Jerzy Piórecki wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego przedstawi temat: „Na granicy – dziedzictwo przyrody i kultury”. Pan Mariusz Czuba Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków opowie o dziedzictwie kulturowym Podkarpacia jako szansie rozwoju regionalnego. Po wystąpieniach odbędzie się dyskusja dotycząca poruszanych tematów.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML