Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DOROCZNA NAGRODA PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA

    Wydział Kultury, Promocji i Współpracy  Urzędu Miejskiego w Przemyślu informuje:
Podobnie jak w latach ubiegłych zostanie przyznana Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla.

   Zgodnie z regulaminem, Nagroda przyznawana jest raz w roku osobom i instytucjom, które w sposób szczególny wyróżniły się w dziedzinie szeroko pojętej kultury, tj. dokonań twórczych, artystycznych, naukowych, upowszechniania kultury itp.Szczegółowe informacje na temat Dorocznej Nagrody oraz regulamin przyznawania można uzyskać na stronie www.um.przemysl.pl oraz w Wydziale Kultury, Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu, tel. 675-20-83, 678-31-70.
   W
nioski należy składać do 31 grudnia 2004r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego lub wysłać na adres: Wydział Kultury, Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego Rynek 1, 37 – 700 Przemyśl z dopiskiem „Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla”.

Witold Wołczyk
Kancelaria Prezydenta Miasta


Wersja XML