Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wytyczne do opracowania projektów instalacji OZE

Przypominamy o konieczności wywiązania się z deklaracji zawartej w 13 punkcie DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE, o brzmieniu ”Zobowiązuje się do przekazania do Urzędu Miasta Przemyśla dokumentacji projektowej w postaci projektu instalacji w terminie 60 dni od złożenia niniejszej deklaracji.

Poniżej zamieszczamy dokument pn.  “Wytyczne do opracowania projektów instalacji dotyczących udziału w projekcie pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla” w ramach Osi Priorytetowej III Czysta energia Działanie 3.1. Rozwój OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.

PDFWytyczne do opracowania projektów instalacji.pdf

Wersja XML