Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont ulicy Żeromskiego

W okresie od 26.10 do 30.11 br. w ramach środków własnych miasta, wykonano remont ulicy Żeromskiego. Zakończono także remont chodnika przy ulicy 22 stycznia oraz drogi wewnętrznej od ulicy Rokitniańskiej, dojazdowej do wspólnot mieszkaniowych.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
 

W trakcie remontu ulicy wykonane zostały chodniki wraz ze zjazdami z kostki brukowej, studzienki wpustów ulicznych, przykanaliki do studzienek ściekowych oraz nowa nawierzchnia ulicy z podbudową. Wartość wszystkich prac wyniosła 295 291, 64 zł (brutto). Wykonawcą remontu był Zakład Drogowy Tadeusz Popek SJ

Wersja XML