Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioski Rady Rozwoju Ziemi Przemyskiej po trzech spotkaniach roboczych

Za nami inauguracja i trzy robocze spotkania (9, 16 i 23 listopada) zespołów Rady Rozwoju. Podczas pierwszego, inauguracyjnego spotkania w dniu 26 października 2016 roku dyskutanci wskazali na następujące zagadnienia, którymi należałoby się zająć:

w zakresie promocji

 1. Konieczność zaangażowania w lobbing na rzecz subregionu przemyskiego osób wywodzących się z tych okolic, ludzi biznesu, artystów oraz osoby zajmujące ważne stanowiska.
 2. Eksponowanie i pielęgnowanie wielokulturowości ziemi przemyskiej.
 3. Budowa wizerunku ziemi przemyskiej poprzez koordynację organizacji koncertów, prelekcji oraz festiwali; w założeniu interesujący ludzie i atrakcyjna tematyka ma przyciągać mieszkańców oraz turystów.
 4. Zbudowanie jednego portalu informacyjno-promocyjnego o Przemyślu i Ziemi Przemyskiej.

 

W zakresie turystyki

 1. Podjęcie działań mających na celu oznakowanie obiektów umieszczonych na liście UNESCO tablicami informacyjnymi przy autostradzie A 4 oraz przy pozostałych drogach.
 2. Wsparcie starań zmierzających do wpisania na listę UNESCO fortyfikacji Twierdzy Przemyśl.
 3. Uwzględnienie Krasiczyna oraz przemyskiego zespołu miejskiego na liście pomników historii.
 4. Lobbing na rzecz pozyskiwania inwestorów z branży hotelarskiej, co może się przyczynić do poprawy wizerunku ziemi przemyskiej jako atrakcyjnej turystycznie.

 

W zakresie infrastruktury i wsparcia finansowego

 1. Wsparcie starań Izby Celnej w Przemyślu o pozyskanie środków na budowę czynnego całą dobę Oddziału Celnego; Izba Celna dysponuje odpowiednim terenem (9 ha), posiadającym dostęp do infrastruktury obejmującej m.in. kolejową linię szerokotorową.
 2. Konieczność stworzenia zespołów wspomagających pozyskiwanie środków zewnętrznych służących realizacji inwestycji oraz innych przedsięwzięć w subregionie przemyskim.
 3. Konieczność uwzględnienia w prowadzonych działaniach, zwłaszcza dotyczących zabytków, konieczności rozwoju miasta i okolic; może on zostać zahamowany, o ile inwestorzy będą ograniczeni w swych działaniach z uwagi na status obiektu lub rejonu miasta.
 4. Podjęcie działań mających na celu skomunikowanie Przemyśla i Lwowa bezpośrednim połączeniem o walorach turystycznych („szybki” szynobus, optymalnie szerokotorowy lub inne).

 

W zakresie edukacji

 1. Podjęcie działań służących ulokowaniu w Przemyślu siedziby Krajowej Szkoły Skarbowości; niezbędne wydaje się wsparcie organizacyjne Izby Celnej w Przemyślu oraz merytoryczna współpraca ze strony państwowych uczelni wyższych, zwłaszcza przemyskich.
 2. Próba implementacji w Przemyślu i okolicy programu wzorowanego na projekcie „Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz”, wdrożonego przez PWSZ w Nysie oraz miejscowy samorząd lokalny (http://www.nysa.eu/strona-27-za_darmo_studiujesz_za_darmo_mieszkasz.html).

 

W zakresie działań społecznych

 1. Konieczność podjęcia działań mających na celu zmniejszenie migracji ludności ziemi przemyskiej do innych regionów w województwie podkarpackim, w kraju oraz za granicą.
 2. Podjęcie działań, aby poprawić stan dzietności rodzin.

 

 

 

Podczas spotkań roboczych 9, 16 i 23 listopada tego roku wyżej wymienione zagadnienia zostały omówione bardziej szczegółowo, a w wielu przypadkach zgłoszono propozycje rozwiązań.

Obecnie trwa praca na zapleczu, czyli weryfikacja od strony prawnej i praktycznej zaproponowanych rozwiązań. Weryfikację tę prowadzi prof. Radosław Grabowski, koordynator Rady Rozwoju Ziemi Przemyskiej. Efektem ma być konkretne wskazanie, co, kiedy i jak zrobić, aby wprowadzić wypracowane wnioski w życie.

Gdy tylko wskazania te będą gotowe, poinformujemy na www.przemysl.pl  o dalszych podjętych krokach.

 

Kontakt:

 

Wersja XML