Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

X JUBILEUSZOWA PODKARPACKA KONFERENCJA SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH

W dniach 7 – 8 listopada w Przemyślu odbywała się jubileuszowa, bo już
X Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych, której organizatorem było Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.

Spotkanie, na które przybyli prezydenci, burmistrzowie i wójtowie podkarpackich gmin, rozpoczęło się na Zamku Kazimierzowskim. Wszystkich uczestników przywitał Przewodniczący Zarządu PSST i jednocześnie Marszałek Województwa Podkarpackiego Leszek Deptuła., a także jako gospodarz miasta Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma. Krótkiej prezentacji naszego miasta i zamierzeń rozwojowych na najbliższy czas dokonał Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Współpracy Jan Jarosz.
Szczególnie miłym momentem konferencji było oficjalne wręczenie Prezydentowi
R. Chomie dyplomu i nagrody za zajęcie przez Przemyśl pierwszego miejsca w plebiscycie „Wędrówki Podkarpackie” w kategorii „Miejscowość atrakcyjna turystycznie”. Uczestnicy konferencji mieli również okazję spotkania z nowymi podkarpackimi parlamentarzystami, którzy licznie przybyli na konferencję. Obok składanych im gratulacji padły oczywiście pytania i oczekiwania wobec nowego Parlamentu.
Drugi dzień obrad rozpoczęła Msza Św. w przemyskiej Archikatedrze w intencji podkarpackich samorządów koncelebrowana przez Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika Metropolitę Przemyskiego. W części merytorycznej odbywającej się w Hotelu Gromada Marszałek Województwa wraz z dyrektorami departamentów Urzędu Marszałkowskiego mówili o perspektywach finansowania inwestycji samorządowych  z funduszy europejskich.


Witold Wołczyk
Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML