Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

upamiętnienie nie jest potrzebne – nadanie nazwy ulicy „Zadwórzańska” jest wystarczającym upamiętnieniem.

Tę opcję można zaznaczyć, jeżeli uważają Państwo, że upamiętnienie w formie pomnika lub tablicy nie jest potrzebne, a wystarczającym upamiętnieniem jest już istniejąca nazwa ulicy - Zadwórzańska.

Przypominamy, że wszelkie uwagi na temat formy, miejsca i zasadności upamiętnienia, a także inne propozycje można zgłaszać pod adresem mailowym

Wersja XML