Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

pomnik zgodnie z wizualizacją i lokalizacją zaproponowaną przez Inicjatora

Koncepcja pomnika jest gotowa, jednak właściciel praw do wizualizacji nie wyraził zgody na jej udostępnienie w badaniu. Inicjatorzy zaproponowali lokalizację upamiętnienia w pobliżu skrzyżowania ulic Zadwórzańskiej i Alei Wolności.

UZASADNIENIE do uchwały nr 168/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 września 2016 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zasadności wzniesienia pomnika

Zgodnie z zapisami § 3 Uchwały Nr 61/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl komisja rady właściwa do spraw ochrony dziedzictwa narodowego opiniuje wnioski w sprawie budowy pomników na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.

W dniu 16 czerwca 2016 r. Komisja Kultury Rady Miejskiej w Przemyślu przeprowadziła szeroką dyskusję z udziałem przedstawicieli Inicjatorów oraz Zarządu Osiedla „Winna Góra”. Komisja uznała za zasadne wzniesienie upamiętnienia. W trakcie dyskusji przedstawiciel Inicjatorów zadeklarował, iż upamiętnienie zostanie zrealizowane środkami zebranymi przez Inicjatorów i nie będzie konieczne zaangażowanie środków Miasta.

Wniosek uzyskał 2 głosy za i 4 głosy wstrzymujące się, głosów przeciwnych nie było. W związku z tym został przygotowany stosowny projekt uchwały.

W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji przez Radę Miejską w Przemyślu, zgodnie z przywołaną powyżej  uchwałą zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie wzniesienia pomnika, uwzględniające jego lokalizację. W oparciu o wynik konsultacji Prezydent Miasta Przemyśla przedłoży projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika a następnie zostanie ogłoszony konkurs na jego projekt. 

Przypominamy, że wszelkie uwagi na temat formy, miejsca i zasadności upamiętnienia, a także inne propozycje można zgłaszać pod adresem mailowym

Wersja XML