Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie:  „ Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo - rekreacyjnych w 2017 roku.

- zadań z zakresu sportu na terenie miasta Przemyśla:

 „Podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej”.

Ogłoszenie o naborze kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert w 2016 r.

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszeniu naboru kandydatów spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowych oceniających oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert w 2016r.

W załączeniu ogłoszenie w sprawie naboru.

Zarządzenie Nr. 407/2016 PDF407_2016_12_08_13_46_53_284.pdf

Zarządzenie Nr. 408/2016 PDF408_2016_12_08_13_47_32_595.pdf

Zarządzenie Nr. 409/2016 PDF409_2016_12_08_13_48_04_095.pdf

Wersja XML