Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DZIEŃ PAPIESKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6

Ojcze święty pamiętamy...
Dziękując za pontyfikat Ojca Św. Jana Pawła II uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Przemyślu, wraz ze swoimi nauczycielami, wychowawcami                   i katechetami w dniu 13 października uczestniczyli w montażu słowno – muzycznym  pt. „Świadek nadziei”.

      

Ojciec święty żyje w naszych sercach, jego słowa, uśmiech, radość i nadzieja, jaką niósł wszystkim, których spotkał.
    Odszedł do „domu Ojca” wielki Polak – Papież, dlatego chcieliśmy                w przeddzień Dnia Papieskiego w naszej szkolnej wspólnocie przedłużyć te piękne chwile, gdy gościliśmy Papieża na naszej polskiej ziemi. Jego wspomnienia, słowa,  które do nas kierował, poezja i wspólna modlitwa w intencji zmarłego Jana Pawła II pozwoliły nam jeszcze raz stanąć tak blisko Niego.


    Nasza radość jest tym większa, że w tym roku szkolnym przygotowujemy się do nadania imienia Papieża – Jana Pawła II naszej szkole, jesteśmy dumni, że tak wspaniały Patron będzie prowadził nas po drogach zdobywania wiedzy, poznawania świata, miłowania Boga i człowieka.
   Dziękujemy Ci nasz umiłowany Ojcze święty za to, że jesteś z nami.

Źródło:SP 6
Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML