Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konferencja Obronna

30 listopada 2016 r odbyła się Konferencja Obronna Prezydenta Miasta Przemyśla oraz Starosty Przemyskiego. Zasadniczym celem konferencji było omówienie przez przedstawicieli 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu zagadnień związanych z realizacją zadań obronnych organów administracji publicznej w obszarze działań pozamilitarnych na poziomie gminy, powiatu i województwa, stanów gotowości obronnej państwa, procedur planistycznych  w tym zakresie i mechanizmów ich osiągania oraz realizacji zadań operacyjnych.

Ponadto przedstawiciele Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu przedstawili aktualną sytuację w obszarze przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz przybliżyli uczestnikom konferencji zasady działania Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców.

 

 

Wersja XML