Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych kandydatów do projektu "Staż + Szkolenie = Zatrudnienie"

24 listopada br. w Przemyślu miało miejsce spotkanie informacyjne dla potencjalnych kandydatów do projektu pt. "Staż + Szkolenie = Zatrudnienie". Podczas spotkania zostały omówione cele i założenia projektu oraz warunki uczestnictwa.

Osoby biorące udział w projekcie  przejdą diagnozę potrzeb indywidualnych oraz poradnictwo zawodowe zakończone Indywidualnym  Planem Działania. Dla uczestników projektu przewidziano  także grupowe poradnictwo zawodowe prowadzone przez zewnętrznych doradców zawodowych w grupach  po 12 osób.

Na podstawie  diagnoz oraz Indywidualnych Planów Działań  uczestnicy projektu przejdą szkolenia zawodowe. Szkolenia zawodowe zostaną przeprowadzone przez wykonawców zewnętrznych będą miały na celu nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych przez uczestnika projektu. Średni czas szkolenia zawodowego to 150 godzin.

Po zakończeniu szkolenia rozpoczną się płatne 8-miesięczne staże zawodowe, odbywane w podmiotach gospodarczych które zgłosiły swój udział w projekcie z chęcią zatrudnienia po zakończonym stażu uczestnika projektu. Przedsiębiorcy przyjmujący na staż zobowiązani będą zatrudnić stażystę przez min. 3 miesiące.

Osoby, które wzięły udział w spotkaniu i wszystkie osoby zainteresowane mogą składać formularze rekrutacyjne do dnia 7 grudnia br.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne tutaj.

PARR_staż.jpeg

Wersja XML