Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemyska młodzież w hołdzie Iwanowi France

Rok 2016 ogłoszony został na Ukrainie oraz w diasporze rokiem Iwana Franki. Związane jest to ściśle z dwiema okrągłymi rocznicami - 160-leciem urodzin i 100-leciem śmierci tego wybitnego ukraińskiego poety, pisarza, tłumacza, działacza społecznego i politycznego. Obok Tarasa Szewczenki, uważany jest za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli ukraińskiej myśli politycznej i literatury.  

W hołdzie Iwanowi France, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza wraz z młodzieżą przemyskich szkół, 17 listopada br. zorganizował w sali widowiskowej Centrum Kulturalnego w Przemyślu uroczysty koncert. Pan Dyrektor  ZSO Nr 2 , Piotr Pipka, otworzył koncert witając dostojnych gości. Swoją obecnością to Jubileuszowe święto zaszczycili: p. Janina Mielnikiewicz - Kierownik  Oddziału Kuratorium Oświaty w Przemyślu, p. Robert Bal - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu,  p. Elżbieta Tarnawska - Naczelnik Wydziału Edukacji w Przemyślu, p. Anna Chilczuk - Inspektor Wydziału Edukacji w Przemyślu, p. Zbigniew Chrzanowski - długoletni Dyrektor Polskiego Teatru we Lwowie, reżyser, aktor,  honorowy obywatel Lwowa i Przemyśla, p. Tadeusz Baran - Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu, nauczyciele, opiekunowie i uczniowie przemyskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Z bogatej biografii poety, którą przedstawiono podczas uroczystego spotkania, dowiadujemy się, iż Iwan Franko zajął czołowe miejsce w historii polsko-ukraińskich stosunków kulturalnych, nie tylko przez to, że pisał po polsku i dla polskiego czytelnika, lecz również dlatego, że od wczesnej młodości utrzymywał bliskie stosunki osobiste z przedstawicielami polskiej kultury. Kontynuując działania  wielkiego propagatora dobrosąsiedztwa, wiersze poety recytowane były przez młodzież przemyskiego I LO, II LO, Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu oraz przemyskiej Szaszkewicziwki. Pan Robert Bal - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu, przeczytał jeden z utworów Iwana Franki, nadsańską legendę pt. „Tam gdzie San zielony płynie”. Koncert uświetniły również występy zespołów działających przy ZSO Nr 2 tj. zespół wokalny  „Dobryj Czas”, zespół instrumentów ludowych „Wesołe Bandurki” oraz solistki z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu.

Iwan Franko został wpisany na listę najlepszych pisarzy świata a jego utwory służyły w walce o pokój, demokrację i braterstwo. W realizacji ideału narodowej niezależności pokładał nadzieję w młodzieży. Tym bardziej cieszy fakt, iż przemyska młodzież tak licznie odpowiedziała na zaproszenie uczniów Szaszkewicziwki, oddając hołd Iwanowi France, w roku poświęconym temu wielkiemu poecie.

 

 

Wersja XML