Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich w Sopocie

25 listopada br. odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich w Sopocie, w którym w imieniu Prezydenta Miasta wziął udział jego zastępca Grzegorz Hayder. Posiedzenie było poświęcone dyskusji i zaopiniowaniu aktów prawnych przedstawionych przez rząd i grupy posłów. Strona samorządowa wystąpiła z apelem do Prezydenta  Andrzej Dudy o niepodpisywania lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, która wprowadza kolejne zwolnienia z podatku od nieruchomości dla terenów kolejowych, ze względu na znacznie niedoszacowane w jej uzasadnieniu konsekwencje dla budżetów gmin.

W kwestii reformy oświatowej ZMP wystąpił z propozycją do innych korporacji samorządowych o wspólny apel do parlamentu w sprawie przeprowadzenia wysłuchania publicznego w tej sprawie. Przyjęto również stanowisko w sprawie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego podkreślając , iż wiele zaproponowanych rozwiązań jest zbieżne z oczekiwaniami Miast. Podobnie w przypadku projektu zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów i innych ustaw, wskazano na oczekiwane zmiany np. w zakresie ograniczenia „dziedziczenia” praw do umów najmu lokali komunalnych. W zakresie niektórych propozycji Zarząd ZMP postanowił, że ze względu na zakres proponowanych rozwiązań ostateczne stanowisko przyjmie na kolejnym posiedzeniu Zarządu planowanym w grudniu w Jaśle.

Brak opisu obrazka

W trakcie posiedzenie odbyło się spotkanie z Włodzimierzem Hrymniakiem Menadżerem Polskiego Funduszu Rozwoju odpowiedzialnym za wdrożenie projektu autobusu elektrycznego w Polsce, który przedstawił plany dotyczące wsparcia samorządów i ich jednostek w przestawieniu komunikacji publicznej na tego typu środki transportu, w tym również finansowania wkładu własnego niezbędnego w projektach z UE.

Po oficjalnym zakończeniu obrad piłkarska reprezentacja Związku Miast Polskich rozegrała mecz piłki nożnej z drużyną klubu Ogniwo Sopot, słynnego przede wszystkim z jednej z najlepszej w Polsce drużyny rugby.

Brak opisu obrazka

Wersja XML