Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Porządek obrad XXXI (31) Sesji Rady Miejskiej w Przemyślu zwołanej na dzień 14 listopada 2016 r.

Przemyśl, dnia 2016-11-09


KRM.0002.15.2016

 

Uprzejmie zapraszam na XXXI (31) sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali obrad nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2016 r. – PDFproj. nr 213/2016.pdf (661,79KB).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – PDFproj 214 2016.pdf (246,36KB).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2016 r. – PDFproj. nr 215/2016.pdf (487,32KB).
 5. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Lucyna Podhalicz

 

Wersja XML