Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbyło się ósme posiedzenie Przemyskiej Rady Seniorów

W dniu 8 września 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 26, odbyło się ósme posiedzenie Przemyskiej Rady Seniorów.

W trakcie posiedzenia radni zapoznali się projektem uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zasadności wzniesienia pomnika Polskich Termopil, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów.  W toku dyskusji radni zgłosili uwagi do powyższego projektu.

Przewodnicząca Rady przedstawiła zebranym zakres prac podjętych od ostatniego posiedzenia, w tym stan realizacji projektu „Miejsca przyjazne seniorom”.

 

 

 

 

PDFProtokół z posiedzenia Przemyskiej Rady Seniorów z dnia 8.09.2016 r..pdf
 

Wersja XML