Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprasza branżę turystyczną do składania ofert w konkursie

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 roku i zaprasza do składania ofert.

aktualnosc_MSiT.png

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych działających w branży turystycznej, a wskazane w ogłoszeniu priorytety to:

  1. Renowacja szlaków turystycznych na terenie Polski
  2. Opracowanie i przeprowadzenie kampanii społecznych dotyczących bezpiecznego wypoczynku
  3. Budowa i upowszechnianie sieci turystycznych marek terytorialnych

Wysokość środków publicznych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2017 r. wynosi 2 mln zł

Wzór oferty oraz szczegóły dotyczące zasad przyznawania dotacji i warunków składania ofert znajdują się pod poniższym linkiem:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/turystyka/2016-rok/1903,Ministerstwo-Sportu-i-Turystyki-Departament-Turystyki-oglasza-otwarty-konkurs-of.html

Wersja XML