Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

5 października br. Prezydenta Miasta Przemyśl Robert Choma wraz z swoim zastępcą Grzegorzem Hayderem uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w siedzibie MSWiA w Warszawie poświęconym przeciwdziałaniu wystąpieniom skierowanym przeciwko mniejszościom narodowym i etnicznym oraz zwalczaniu mowy nienawiści. W trakcie posiedzenia przedstawiciele Policji, Prokuratury oraz Straży Granicznej przedstawili dane obrazujące skalę problemu oraz działania profilaktyczne podejmowane w tym zakresie. Przedstawiono również informację dotyczącą prowadzonych postępowań karnych w tym zakresie.

W takcie spotkania zabierali głos przedstawiciele mniejszości niemieckiej, ukraińskiej, słowackiej i ormiańskiej.

komisja.jpeg

Wersja XML