Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczyste obchody Dnia Służby Celnej w Przemyślu.

26 września 2016 r. Izba Celna w Przemyślu uroczyście obchodziła Dzień Służby Celnej. Tegoroczne święto miało szczególny wymiar dla funkcjonariuszy Służby Celnej z Przemyśla- zbiegło się z 90-leciem powołania Urzędu Celnego w Przemyślu oraz 70-leciem restytucji struktur celnych w mieście. W obchodach wzięli udział przedstawiciele samorządu Przemyśla z Prezydentem Miasta Robertem Chomą oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej w Przemyślu Lucyną Podhalicz.

Rok 2016 jest wyjątkowym rokiem w historii Służby Celnej w woj. podkarpackim. Funkcjonariusze podkarpackiej Służby Celnej obchodzą jubileusz 90-lecia powołania Urzędu Celnego w Przemyślu oraz 70-lecia restytucji struktur celnych w Przemyślu. 

Urząd Celny w Przemyślu, powołany do istnienia w grudniu 1926 r. i funkcjonujący do wybuchu II wojny światowej został przywrócony miastu w 1946r. Siedziba Urzędu znajdowała się wówczas w pomieszczeniach budynku dworca kolejowego na stacji Przemyśl Główny. Upamiętniając długą i bogatą historię przemyskiego cła, dzięki ofiarności funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów ufundowana została pamiątkowa tablica. To właśnie jej uroczyste odsłonięcie na elewacji budynku Dworca Głównego PKP w Przemyślu, z udziałem Szefa Służby Celnej, kierownictwa Izby Celnej w Przemyślu, parlamentarzystów, Prezydenta Miasta Przemyśla, przedstawicieli służb mundurowych, funkcjonariuszy i emerytów Izby Celnej w Przemyślu, rozpoczęło tegoroczne obchody dnia Służby Celnej w Przemyślu. Poświęcenia tablicy dokonał J.E. Ksiądz Biskup Stanisław Jamrozek.

W dalszej części uroczystości odbyła się Msza święta w Kościele oo. Karmelitów w intencji funkcjonariuszy oraz pracowników Izby Celnej w Przemyślu, koncelebrowana przez J.E. Księdza Biskupa Stanisława Jamrozka,  dziekana Służby Celnej ks. mł. insp. Marcina Iżyckiego, ks. Prałata Mieczysława Rusina - proboszcza Katedry w Przemyślu, ks. Prałata Artura Jańca- Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ks. ppłk. Władysława Kozickiego- kapelana Garnizonu Rzeszów, o. Piotra Ścibora- przeora i proboszcza Kościoła oo. Karmelitów, o. Józefa oraz kapelana Służby Celnej ks. nadkom. Krzysztofa Skałkowskiego.

 

 

Doniosły i uroczysty charakter Liturgii podkreśliła także asysta i kompania honorowa Służby Celnej a niezwykłą oprawę Mszy św. zapewnił występ Archidiecezjalnego Chóru Magnificat oraz Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa.

Główne uroczystości Dnia Służby Celnej odbyły się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. W uroczystej zbiórce uczestniczyli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Szef Służby Celnej Marian Banaś,  przedstawiciele podkarpackich parlamentarzystów, korpusu dyplomatycznego, Wicewojewoda Podkarpacki Witold Lechowski, przedstawiciele władz lokalnych, szefowie służb mundurowych, instytucji i organów współpracujących ze Służbą Celną a także  kadra kierownicza oraz emerytowani funkcjonariusze i pracownicy Izby Celnej w Przemyślu. 

Po powitaniu przez Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu mł. insp. Jadwigę Zenowicz, nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczeń, medali, wyróżnień i mianowań na wyższe stopnie służbowe. 

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowani zostali: nadkom. Aleksander Bargieł, kom. Dorota Jaskólska, Pan Janusz Kornelak, kom. Jan Kwolek, podinsp. Adam Lewandowski, asp. Mirosław Piotrowski oraz rachm. Marek Tarasewicz

Srebrnym medalem za długoletnią służbę  odznaczeni zostali:  nadkom. Lucyna Demkiewicz-Piejko, podkom. Andrzej Kruk, kom. Stanisław Loryś, podkom. Marek Sarosiek, kom. Tomasz Tworzydło oraz podkom. Monika Zdun.

Obchody Dnia Służby Celnej były także okazją do wręczenia odznak „Zasłużony dla Służby Celnej". Srebrną Odznaką Honorową „Zasłużony dla Służby Celnej" odznaczeni  zostali: Grzegorz Garbuz  Dyrektor Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu oraz mł. insp. Waldemar Chaba Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej.

Brązową odznaką honorową  „Zasłużony dla Służby Celnej" odznaczeni zostali: nadkom. Zbigniew Fedec, kom. Małgorzata Czesak oraz kom. Sobiesław Szydło.

 

 

Wręczone zostały także akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Z okazji Dnia Służby Celnej łącznie awansowanych zostało 333 funkcjonariuszy Izby Celnej w Przemyślu.  41 funkcjonariuszy odebrało awanse i wyróżnienia podczas uroczystej zbiórki w Muzeum. 

Po uroczystym wręczeniu odznaczeń, medali, wyróżnień i awansów głos zabrał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Szef Służby Celnej Marian Banaś, który podziękował funkcjonariuszom podkarpackiej Służby Celnej za odpowiedzialną i sumienną służbę. Słowa podziękowania złożyli także: w imieniu podkarpackich parlamentarzystów Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski oraz przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego. Podczas uroczystości odczytany został także list Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego.

Wyjątkowym akcentem tegorocznego święta było podkreślenie znaczącego  udziału Służby Celnej w ochronie dóbr kultury. Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie na rzecz Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej czternastu olejnych obrazów drogi krzyżowej, pochodzących z XVIII wieku.  Obrazy te zostały  zatrzymane w Oddziale Celnym w Korczowej  w 2014 r. 

Po zakończeniu zbiórki, uczestnicy uroczystości obejrzeli także film poświęcony  historii cła na ziemi przemyskiej od czasów średniowiecza aż do współczesności, zrealizowany przez funkcjonariuszy Izby Celnej w Przemyślu. W holu Muzeum przygotowana została także wystawa przedmiotów o wartości historycznej, zatrzymanych przez funkcjonariuszy Izby Celnej w Przemyślu,  podczas prób przemytu na podkarpackich przejściach granicznych. Zaprezentowane zostały także zdjęcia i ciekawe przedmioty związane z historią Służby Celnej ( m.in. repliki mundurów z  lat 30-tych i 60-tych, plombownica z okresu II RP, służbowe dystynkcje, historyczne dokumenty celne czy też  but przemytnika złotych monet z lat 50-tych XX wieku). Ten wyjątkowy dzień był także okazją do zaprezentowania utalentowanych funkcjonariuszy. Podczas uroczystości można obejrzeć czasową wystawę malarstwa funkcjonariuszy Izby Celnej w Przemyślu: Adama Lewandowskiego, Wioletty Tarczyńskiej oraz Marzeny Walickiej- Kani (autorki projektu tablicy upamiętniającej 90.rocznicę powołania Urzędu Celnego w Przemyślu).

 

Wersja XML