Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Program wyrównania różnic między regionami III”

W dniu dzisiejszym (29.09.2016r) w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie, Z-ca Prezydenta dr Grzegorz Hayder podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Program wyrównania różnic między regionami III” na:

  1. Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolono - Wychowawczego nr 2 w Przemyślu – kwota 75 tys. złotych.
  2. Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych 9-miejscowy dla Domu Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Przemyślu – 65 tyś złotych.
  3. Zakup 23-miejscowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu – 207 tyś złotych.

Kwota dofinansowanie nie może przekroczyć 70% całkowitej wartości zakupu pojazdu. Duże podziękowania należą się Panu Maciejowi Szymańskiemu dyrektorowi PFRON w Rzeszowie za wsparcie w tym roku oraz w latach poprzednich dla inwestycji na rzecz osób niepełnosprawnych w Przemyślu.

Wersja XML