Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja


Do Urzędu Miejskiego w Przemyślu co jakiś czas wpływa anonimowa korespondencja. Z uwagi na powyższe, chciałbym wyjaśnić, że nie mam podstaw do podejmowania jakichkolwiek działań w takich przypadkach, ponieważ pismo anonimowe nie może stanowić dowodu w postępowaniu.Każda korespondencja kierowana do organu administracji publicznej powinna spełniać podstawowe wymogi – zawierać imię i nazwisko składającego oraz adres na który zostanie przesłana odpowiedź w danej sprawie. Dodam, że w Urzędzie Miejskim w Przemyślu funkcjonuje odrębne stanowisko ds. skarg i wniosków, gdzie interwencję może złożyć każdy, a w przypadku oficjalnej skargi sprawa jest szczegółowo badana.

 

Prezydent Miasta

  Robert Choma

 

 

 

 

Wersja XML