Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA - Wymiana dowodów osobistych do dnia 31 grudnia 2007r.

 

 

Osoby, które jeszcze nie dopełniły obowiązku wymiany dokumentu (zielonych dowodów książeczkowych) prosimy o zgłaszanie się w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 pok.26 II piętro.
Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich, telefonicznie pod numerem 0-16 6752079 oraz na stronie internetowej www.przemysl.pl w zakładce „Przejrzysta Polska” ( karta usług: dowody osobiste).

W przypadku osób obłożnie chorych, które nie mogą osobiście zgłosić się do urzędu gminy w celu złożenia wniosku i odbioru dowodu osobistego, zastosowanie ma art. 50 § 3 kpa.

 

 


Art.50 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego:
„ w przypadkach, w których osoba wezwana nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, organ może dokonać określonej czynności lub przyjąć wyjaśnienie albo przesłuchać osobę wezwaną w miejscu jej pobytu, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich znajduje się ta osoba.”

 

 

W związku z powyższym opiekunów osób obłożnie chorych i kalekich prosimy o dokonywanie zgłoszeń w holu głównym Urzędu Miejskiego u Funkcjonariusza Dyżurnego Straży Miejskiej.  

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.2 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz.U.97.113.733 z póź. zm.) obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r. upływa z dniem 31 grudnia 2007 r.

DOTKarta usług Dowody Osobiste

DOTWniosek o wydanie Dowodu Osobistego

Wersja XML