Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemyśl Orlętom

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej było organizatorem odbywających się 10 września wydarzeń poświęconych m.in. Orlętom Przemyskim. Wernisaże wystaw, odczyt i uroczystość pod pomnikiem Orląt Przemyskich odbywały się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Samorząd Miasta na uroczystościach reprezentowali Sekretarz Miasta Dariusz Łapa oraz Radna Małgorzata Gazdowicz.

Spotkanie rozpoczął wernisaż wystawy "Milczącym bohaterom. Projekty i pomniki poległych w obronie Przemyśla 1914 - 1919", która została otwarta w gmachu głównym MNZP. Wkrótce potem goście mogli wysłuchać odczytu z pokazem multimedialnym "Orlęta Przemyskie". Przed gmachem Muzeum zaprezentowana została wystawa plenerowa "Przemyśl Orlętom. Konkurs na projekt pomnika Orląt Przemyskich w 1938 roku". Wystawa będzie czynna do końca października br.

Następnie zgromadzeni przeszli pod pomnik Orląt Przemyskich, gdzie oddali im hołd składając wiązanki kwiatów.

 

 

Wersja XML