Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpoczęła się realizacja robót budowlanych w ramach projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 2162 R w Przemyślu" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

    

 

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu informuje, że zostały rozpoczęte roboty budowlane związane z przebudową tzw. "małej obwodnicy", czyli drogi powiatowej nr 2162R w Przemyślu, obejmującej ulice: Stanisława Augusta, Marcina Borelowskiego, Bohaterów Getta oraz Wincentego Pola.

 Projekt jest współfinansowany w 60% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wykonawcą robót jest Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z masy mineralno asfaltowej (33.400 m2), chodników z kostki brukowej betonowej (9.000 m2) oraz regulację pionową istniejących studzienek i włazów podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej. Prace potrwają do października br.

 Kierowców prosimy o szczególną ostrożność i zwracanie uwagi na istniejące nowe oznakowanie zabezpieczające prowadzone roboty drogowe.

 

 

  

źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

Wydział Inwestycji, Strategii Rozwoju i Funduszy Europejskich UM w Przemyślu

 

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML