Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Program na rzecz społeczności romskiej"

 Miasto Przemyśl po raz czwarty zakwalifikowało się do uczestnictwa w ogłoszonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji "Programie na rzecz społeczności romskiej". Wiąże się to z przyznaniem kwoty 75 150, 00 zł, która przeznaczona będzie na remonty mieszkań rodzin romskich. Udział środków własnych Miasta w Programie wynosi 25 050, 00 zł.

Od 2004 roku, kiedy Program został ogłoszony po raz pierwszy, Miasto Przemyśl uczestniczy w nim co roku, otrzymując w każdej edycji pieniądze. Były one przeznaczane oprócz remontów także na cele kulturalne i edukacyjne społeczności romskiej.

 

źródło: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich UM

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML