Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

7 maja 2007 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 rozpocznie się VIII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu.

Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „HERBURTÓW III – stanowiącego zmianę części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Herburtów I” – proj. Nr 93/2007.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych – I etap” – proj. Nr 90/2007.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. – proj. Nr 91/2007 i Nr 92/2007.
5. Zakończenie obrad.

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML