Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

26 sierpnia br., w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, odbyła się uroczysta narada związana z rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017, w której udział wzięli przedstawiciele władz miasta, administracji rządowej, parlamentarzyści, radni, dyrektorzy jednostek oświatowych oraz przedstawiciele związków zawodowych. W części oficjalnej Prezydent Miasta Przemyśla wręczył akty powierzenia funkcji dyrektorom jednostek oświatowych, którzy rozpoczynają kadencję z dniem 1 września br., a także podziękowania dla dyrektorów, którzy kończą w tym roku szkolnym pełnienie swoich  funkcji. Wręczone zostały również  nominacje na stanowiska doradców metodycznych.  Najważniejszym punktem narady było jednak uroczyste wręczenie aktów mianowania  i złożenie ślubowania przez nauczyciel, którzy w sierpniu br. zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Prezydent Miasta Przemyśla, w swoim wystąpieniu, podsumował ubiegły rok szkolny, podkreślając największe osiągnięcia przemyskich szkół. Złożył także życzenia spokojnej pracy oraz wielu sukcesów w przyszłym roku szkolnym.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML