Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt pn. "Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości"

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A informuje, że udostępnione zostały dokumenty związane z udziałem w projekcie pt. „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” realizowanym przez PARR S.A. w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości'' adresowany jest do osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej, spełniających łącznie następujące kryteria:

1.    osoba bezrobotna lub bierna zawodowo

2.    osoba zamieszkała na obszarze województwa podkarpackiego (według Kodeksu Cywilnego) 

3.    osoba w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat)

4.    osoba będąca w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należąca do co najmniej jednej z poniższych grup:

5.  osoba zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą jako indywidualna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG.

Formy wsparcia zaplanowane w projekcie:
1.    Szkolenie z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej (40 godzin)
2.    Indywidualne doradztwo w zakresie opracowania biznes planu (6 godzin/uczestnika)
3.    Wsparcie finansowe (jednorazowa dotacja inwestycyjna) w wysokości  23 000 zł (80 dotacji) 
4.    Finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 1600 zł/miesiąc (przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności)
5.    Wsparcia doradcze po zarejestrowaniu działalności gospodarczej dotyczące bieżącego prowadzenia firmy (10 godz./uczestnika)

Formularze rekrutacyjne związane z udziałem w projekcie będzie można składać od 5 września do 16 września br. w godz. od 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku, na poniższy adres biura projektu:

Biuro projektu:
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (I piętro, pokój nr 27)
37-700 Przemyśl

Szczegółowe informacje o powyższym projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.parr.pl w zakładce Projekty.

 

Wersja XML