Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Doroczna Nagroda Miasta Przemyśla

W dniu 18 kwietnia br. odbyło się posiedzenie komisji w sprawie Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla za 2006 rok. W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyznała:

 Doroczną Nagrodę Miasta Przemyśla otrzymał Marek Pantuła za działania na rzecz kultury i integracji osób niepełnosprawnych i mniejszości narodowych. Ponadto, przyznano dwa  wyróżnienia:

 -  Świetlica profilaktyczno – wychowawcza prowadzona przez  Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „Wzrastanie – za działania na rzecz kultury

-  Łukasz Kisielica - za utworzenie i redagowanie portalu internetowego www.przemysl24.pl

       Zgodnie z regulaminem, Nagroda przyznawana jest raz w roku osobom i instytucjom, które w sposób szczególny wyróżniły się w dziedzinie szeroko pojętej kultury, tj. dokonań twórczych, artystycznych, naukowych, upowszechniania kultury itp.

Wydział Kultury, Promocji i Turystyki

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

 

Wersja XML