Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obowiązki właściciela nieruchomości

 • Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej

  Brak opisu obrazka
  Przypomina się, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) właściciele nieruchomości zobowiązani są do przyłączenia swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
  Data publikacji: 11-08-2016 10:21
Wersja XML