Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne


Firmy Odbierające zmieszane odpady komunalne oraz odpady zebrane selektywnie:

  1. Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl – odbierający odpady z terenów zamieszkałych, mieszanych i z terenów Gminy Miejskiej Przemyśl.
  1. FB Serwis Karpatia Sp. z o.o. ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów, o/Przemyśl  ul. Bakończycka 7 – odbierający odpady z terenów niezamieszkałych.
  1. Bogusława Dybek Zakład Oczyszczania „BiM Dybkowie”, ul. Wincentego Witosa 48, 37-710 Żurawica – odbierający odpady z terenów niezamieszkałych.

 


 

Wersja XML