Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne


Firmy Odbierające zmieszane odpady komunalne oraz odpady zebrane selektywnie:

  1. Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl – odbierający odpady z terenów zamieszkałych, mieszanych i z terenów Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

 


 

Wersja XML