Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktywny Samorząd - zbliża się końcowy termin składania wniosków w 2016r. !!

Uprzejmie informujemy, że Gmina Miejska Przemyśl realizuje pilotażowy program "Aktywny Samorząd” dofinansowany ze środków PFRON skierowany do osób niepełnosprawnych:

Bezpośrednim realizatorem programu jest MOPS w Przemyślu.
Informacji udziela oraz przyjmuje wnioski MOPS w Przemyślu przy ul. Dworskiego 98 w pok. 6 i 7.
Nr Tel. 16 675 02 46, 16 675 02 37

Druki wniosków do pobrania na stronie www.mops.przemysl.pl zakładka: druki do pobrania/Aktywny samorząd

Wnioski należy składać do MOPS w nieprzekraczalnych terminach:
Moduł I do 30 sierpnia 2016 r.
Moduł II do 10 października 2016 r.

Wersja XML