Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejny krok w sprawie nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 5

      28 marca w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie władz miasta z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP w sprawie wywołanej Rezolucją Rady Miejskiej w Przemyślu dot. rozwiązania kwestii własności nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 5.

      W rozmowach uczestniczyli: Ewa Ćwiek – Wiśniewska i Mirosława Wnuk reprezentujące Kancelarię Prezydenta RP oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Adam Łoziński, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma i Zastępca Prezydenta Wiesław Jurkiewicz.

      Goście zapoznali się z historią budynku przy ul. T. Kościuszki 5, z aktualnym stanem prawnym oraz jego wartością. Zgodnie z przyjętą w dniu 22 marca br. Rezolucją Rady Miejskiej, przekazanie nieruchomości powinno uwzględniać interes miasta w postaci stosownej rekompensaty. Ponieważ Skarb Państwa nie posiada na terenie miasta żadnej nieruchomości, która mogłaby być ekwiwalentem budynku przy ul. Kościuszki 5, stąd też rozważana jest możliwość zamiany za którąś z nieruchomości będących własnością Agencji Mienia Wojskowego. Przedstawione zostały następujące propozycje:

- nieruchomość przy ul Grodzkiej składająca się z tzw. Bramy Rycerskiej, działki i budynku dawnego Garnizonowego Klubu Oficerskiego;

- nieruchomość przy ul. Słowackiego składająca się z dwóch budynków po jednostce wojskowej;

- nieruchomość przy ul. Leszczyńskiego, którą stanowi kilkuhektarowa działka zabudowana kilkoma budynkami dawnych magazynów wojskowych.

      Wymienione obiekty obecnie nie są używane bądź używane w niewielkim stopniu. Miasto natomiast chciałoby je wykorzystać na cele publiczne.

      Przedstawicielki Kancelarii Prezydenta RP przeprowadziły lustrację wspomnianych nieruchomości w terenie i poinformowały, iż przekażą propozycje przemyskiego samorządu.

 

 

Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML