Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpoczyna się realizacja projektu pn. "Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku w Przemyślu z przeznaczeniem na cele kulturalne" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy w dniu 14 marca br. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z Firmą Usługi Budowlane "KONTUR" Bogusław Majchrowicz dla zadania inwestycyjnego pn.: "Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku w Przemyślu z przeznaczeniem na cele kulturalne" zlokalizowanego przy ul. Konarskiego 5.
 Projekt ten współfinansowany jest w 50% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 10 % przez budżet państwa.
 Zakres robót obejmuje: wymianę pokrycia i remont więźby dachu stromego, remont stropodachu, roboty murarskie, posadzki, tynki, malowanie, remont elewacji wraz z wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji: elektrycznej, wod-kan, c.o. oraz wentylacji mechanicznej. Budynek zostanie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dobudowanie zewnętrznego szybu windowego.


Projekt będzie realizowany od marca do października br.

 

Beata Bielecka

Wydział Inwestycji, Strategii Rozwoju

i Funduszy Europejskich UM

 

 

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML