Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Od dnia 25 lipca 2016 roku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl będzie obowiązywać nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, której wzór został określony w uchwale Rady Miejskiej w Przemyślu nr 86/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego pod pozycją nr 2244.

Wzór deklaracji można również pobrać w zakładce Czyste Miasto - Deklaracje i Wnioski.

Wersja XML