Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracje i wnioski dotyczące odpadów komunalnych

PDFWzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

PDFUchwała Nr 52/2016 z dnia 28.04.2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

PDFRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw

 

 

Wersja XML